திரு கு. செல்வபெருந்தகை MLA – தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்

2B, Calva Cheatave, 322, P.H. Road, Kilpauk, Chennai – 600010.
Cell : 98407-96094, 26420526
Email : selvaperunthagai@yahoo.co.in