பொருளாளர்

திரு. Dr. ரூபி R. மனோகரன்

பொருளாளர் – தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி

Ruby House, No.43C, Maharaja Nagar, Near Police Station, Palayamkottai Tirunelveli – 627001

Cell : 9841085525, 9994477369

Email : rubyrmanoharan@gmail.com