ஜவஹர் பால் மஞ்ச்

திரு   ரோஷன் நவாஸ்

 BCS.,LLB
தலைவர்
ஜவஹர் பால் மஞ்ச்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி

1,Tassuddin Khan Street, Triplicane,

Chennai – 600 005

Phone : 9884341143