மனித உரிமை துறை

திரு மகாத்மா ஸ்ரீனிவாசன்

தலைவர் – மனித உரிமை துறை

No.49/573, Kamaraj Bhavan, 2nd Floor, Anna Salai,

Teynampet,
Chennai 600006

Cell : 9444404257 & 9382104257

email : tnchumanrights@gmail.com