ஆராய்ச்சி துறை

Dr.R.மாணிக்கவாசகம்., M.Sc.,A.O.M., Ph.D

தலைவர் ஆராய்ச்சி துறை, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி

தொலைபேசி : +91 9600110699

மின்னஞ்சல் : rmcong1971@gmail.com

ட்விட்டர்: @rmvasagam