இலக்கிய பிரிவு

திரு. பி எஸ் புத்தன்

தலைவர்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி

5 வஉசி முதல் குறுக்கு தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை 24

Ph : 98410 26888

Email: lionbuddhan@gmail.com

அமைப்பாளர்கள்

திரு. ஆலடி சங்கரய்யா

திரு. கே. மாரியப்பன்

திரு. திருச்சி நிஜவீரப்பா

திரு. தஞ்சை தமிழ்செல்வன்