மருத்துவர் பிரிவு

மருத்துவர் எம்.பி. கலீல் ரஹ்மான்

தலைவர்

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி

F2, Green Castle Apartments, 154, Green Ways Road

Raja Annamalaipuram, Chennai – 600028

Ph : 9444003519

மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

  • மருத்துவர் ஆர். தனசேகர்
  • மருத்துவர் ஜி. முரளிதரன்
  • மருத்துவர் அசார் உசேன்
  • மருத்துவர் ரஞ்சனி குப்தா
  • செவிலியர் சுதா