மகாவீரர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் வாழும் அனைத்து ஜைன சமுதாய மக்களுக்கும் எனது நல்வாழ்த்துகளை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். – தலைவர் திரு கே எஸ் அழகிரி

மகாவீரர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் வாழும் அனைத்து ஜைன சமுதாய மக்களுக்கும் எனது நல்வாழ்த்துகளை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். – தலைவர் திரு கே எஸ் அழகிரி

மகாவீரர் ஜெயந்தி வாழ்த்துச் செய்தி| 13 APRIL 2022 மகாவீரர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் வாழும் அனைத்து ஜைன சமுதாய மக்களுக்கும் எனத...
read more