அன்னை சோனியாகாந்தி அவர்களின் 75வது பிறந்த நாள் விழா