நரசிம்மராவ் மற்றும் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி

நரசிம்மராவ் மற்றும் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி

read more
ராஜீவ் காந்தி ஆட்சி

ராஜீவ் காந்தி ஆட்சி

read more
சாஸ்திரி & இந்திரா காந்தி ஆட்சி

சாஸ்திரி & இந்திரா காந்தி ஆட்சி

லால் பகதூர் சாஸ்திரி மற்றும் அன்னை இந்திரா காந்தி ஆட்சியில் இந்தியா 1965 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம...
read more
ஜவஹர்லால் நேரு ஆட்சி

ஜவஹர்லால் நேரு ஆட்சி

read more